Kỹ Sư Tai jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 25 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
9.260.141 VNĐ một năm
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Tuyển dụng cộng tác viên bán hàng (Yakult Lady).
 • Huấn luyện, hỗ trợ, đồng hành công việc cùng với những cộng…
7.602.441 VNĐ một tháng
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Thông qua các hoạt động PR, truyền đạt đến cho người tiêu dùng một cách dễ hiểu và đúng đắn về giá trị của sản…
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Vận hành các thiết bị rót, kiểm soát chất lượng sản phẩm trong dây chuyền sản xuất.
 • 4 năm, 8 năm, 12 năm.
9.048.641 VNĐ một tháng
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Tuyển dụng cộng tác viên bán hàng (Yakult lady).
 • Hướng dẫn, hỗ trợ, đồng hành công việc cho cộng…
8.827.641 VNĐ một tháng
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Bán hàng, giới thiệu sản phẩm đến tận nhà khách hàng.
 • Tuyển dụng, hướng dẫn các cộng tác viên bán hàng.
8.088.641 VNĐ một tháng
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Giao hàng cho các đại lý, siêu thị đang giao dịch (Sử dụng xe của công ty).
 • Tổng thu nhập khi kí HĐLĐ:
9.048.641 VNĐ một tháng
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Tuyển dụng cộng tác viên bán hàng (Yakult Lady).
 • Huấn luyện, hỗ trợ, đồng hành công việc cùng với những cộng…
7.500.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí.
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Vận hành các thiết bị rót, kiểm soát chất lượng sản phẩm trong dây chuyền sản…
9.356.141 VNĐ một năm
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Tuyển dụng cộng tác viên bán hàng (Yakult Lady).
 • Hướng dẫn công việc, đồng hành, hỗ trợ cộng tác viên bán hàng.
Thừa Thiên - Huế
9.048.641 VNĐ một tháng
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Bán hàng, giới thiệu sản phẩm đến tận nhà khách hàng.
 • Tuyển dụng, hướng dẫn các cộng tác viên bán hàng.