Kỹ Sư Tai jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: HƯNG THỊNH (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 37 jobs
HƯNG THỊNH
Bình Định
 • Mua bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • Khảo sát, phân tích và đưa ra các phương án thiết kế và thiết kế các công trình hạ tầng kỹ…
HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Mua bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành chuyên ngành kỹ thuật hạ tầng.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kỹ thuật điện.
 • Kiểm tra - rà soát - báo cáo Giám đốc/P.Giám đốc Kỹ thuật:
 • Đã từng tham gia thi công hoặc khối kỹ thuật tại dự án…
HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Mua bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • Chịu trách nhiệm về chất lượng thiết kế, đảm bảo hài hòa các yếu tố Pháp lý – Kỹ thuật – Tiến…
HƯNG THỊNH
Bình Định
 • Mua bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • Tham gia phối hợp với các cá nhân/ đơn vị trong các công tác lập hồ sơ nghiệm thu kỹ thuật,…
HƯNG THỊNH
Bình Định
 • Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí.
 • Tham mưu cho lãnh đạo các công tác liên quan đến kỹ thuật M&E;
 • Mua bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Mua bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • Nghiên cứu tìm hiểu và đề xuất các giải pháp ứng dụng công nghệ và tin học vào việc vận hành…
HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Mua bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • Có kiến thức và kinh nghiệm áp dụng các kỹ thuật kiểm thử phần mềm như bảng quyết định, use…
HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Mua bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • Hiểu và xây dựng kiến trúc phần mềm cho Platform.
 • Lương và các khoản phúc lợi:
HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Mua bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • Tìm kiếm các đối tác cung cấp phần mềm, kỹ thuật, công nghệ phù hợp với nhu cầu kinh doanh…