Create your CV - It only takes a few seconds

Kỹ Sư Tư Vấn Giám Sát Cầu Đường jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Project Leader/BrSE

Hà Nội
  • (1) Kỹ năng kỹ thuật.
  • Kiến thức vững chắc và có kinh nghiệm về dự toán, lập kế hoạch, giám sát và kiểm soát dự án phần mềm, quản lý rủi ro và vấn đề.
» Create your CV - It only takes a few seconds