Create your CV - It only takes a few seconds

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 21 jobs

Trưởng Nhóm Kinh Doanh Vật Tư Y Tế Tiêu Hao

CÔNG TY TNHH VAT LIEU Y TE VIET
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 VNĐ một năm
 • Phân tích kết quả kinh doanh và xây dựng kế hoạch để cải thiện hiệu suất.
 • 3 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực kinh doanh Thiết bị y tế và VTTH.

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH VẬT TƯ GÂY MÊ HỒI SỨC

CÔNG TY TNHH VAT LIEU Y TE VIET
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng và duy trì mối quan hệ làm việc tốt với các bác sỹ và nhân viên y tế trong bệnh viện.
 • Yêu cầu kinh nghiệm 1-2 năm.
 • Hồ Chí Minh , Quận 10.

Trưởng Nhóm Kinh Doanh Vật Tư Y Tế Hô Hấp

CÔNG TY TNHH VAT LIEU Y TE VIET
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 VNĐ một năm
 • Phân tích kết quả kinh doanh và xây dựng kế hoạch để cải thiện hiệu suất.
 • 3 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực kinh doanh Thiết bị y tế và VTTH.

Trưởng Nhóm Kinh Doanh Vật Tư Y Tế GÂY MÊ HỒI SỨC

CÔNG TY TNHH VAT LIEU Y TE VIET
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 VNĐ một năm
 • Phân tích kết quả kinh doanh và xây dựng kế hoạch để cải thiện hiệu suất.
 • 3 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực kinh doanh Thiết bị y tế và VTTH.

Quản Lý Kinh Doanh Vật Tư Y Tế Hô Hấp, Gây mê hồi sức

CÔNG TY TNHH VAT LIEU Y TE VIET
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Phân tích kết quả kinh doanh và xây dựng kế hoạch để cải thiện hiệu suất.
 • 3 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực kinh doanh Thiết bị y tế và VTTH.

Trưởng Nhóm Phát Triển Kinh Doanh Vật Tư Y Tế Hô Hấp

CÔNG TY TNHH VAT LIEU Y TE VIET
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Phân tích kết quả kinh doanh và xây dựng kế hoạch để cải thiện hiệu suất.
 • 3 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực kinh doanh Thiết bị y tế và VTTH.

Nhân Viên Kinh Doanh Vật Tư Y Tế Tiêu Hao

CÔNG TY TNHH VAT LIEU Y TE VIET
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng và duy trì mối quan hệ làm việc tốt với các bác sỹ và nhân viên y tế trong bệnh viện.
 • Bạn đang xem tin Việc làm Nhân Viên Kinh Doanh Vật Tư Y Tế Tiêu…

[QUẬN 10] Nhân Viên Tư Vấn Kinh Doanh Vật Tư Y Tế Tiêu Hao

CÔNG TY TNHH VAT LIEU Y TE VIET
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng và duy trì mối quan hệ làm việc tốt với các bác sỹ và nhân viên y tế trong bệnh viện.
 • Bạn đang xem tin Việc làm [QUẬN 10] Nhân Viên Tư Vấn Kinh Doanh…

NHÂN VIÊN KINH DOANH VẬT TƯ GÂY MÊ HỒI SỨC

CÔNG TY TNHH VAT LIEU Y TE VIET
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng và duy trì mối quan hệ làm việc tốt với các bác sỹ và nhân viên y tế trong bệnh viện.
 • Yêu cầu kinh nghiệm 1-2 năm.
 • Hồ Chí Minh , Quận 10.

NHÂN VIÊN KINH DOANH VẬT TƯ HÔ HẤP

CÔNG TY TNHH VAT LIEU Y TE VIET
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng và duy trì mối quan hệ làm việc tốt với các bác sỹ và nhân viên y tế trong bệnh viện.
 • Bạn đang xem tin Việc làm NHÂN VIÊN KINH DOANH VẬT TƯ HÔ HẤP…

NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG VẬT TƯ GÂY MÊ HỒI SỨC

CÔNG TY TNHH VAT LIEU Y TE VIET
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một năm
 • Xây dựng và duy trì mối quan hệ làm việc tốt với các bác sỹ và nhân viên y tế trong bệnh viện.
 • Yêu cầu kinh nghiệm 1-2 năm.
 • Hồ Chí Minh , Quận 10.

We have removed 10 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email