Create your CV - It only takes a few seconds

Kỹ Sư Kết Cấu jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 5 jobs

Kỹ Đường Ống / Piping Engineer new

Công Ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Anh Minh
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kỹ Đường Ống / Piping Engineer.
 • Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.
 • Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí.
 • Bóc tách khối lượng, chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ thầu, chào giá.

Kỹ Thiết Kế Cơ Khí / Kỹ Thiết Kế Đường Ống - Thiết Bị... new

Công Ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Anh Minh
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kỹ Thiết Kế Cơ Khí / Kỹ Thiết Kế Đường Ống - Thiết Bị / Design Engineer.
 • Kỹ năng, kinh nghiệm làm việc.
 • Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.
 • Toàn thời gian cố định.

Kỹ Quản Lý Dự Án (Làm Việc Tại Phòng Dự Án) new

Công Ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Anh Minh
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kỹ Quản Lý Dự Án (Làm Việc Tại Phòng Dự Án).
 • Kỹ năng, kinh nghiệm làm việc.
 • Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.
 • Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí.
 • kỹ năng quản trị rủi ro.

Kỹ Quản Lý Dự Án (LÀM VIỆC TẠI PHÒNG KINH DOANH) new

Công Ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Anh Minh
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kỹ Quản Lý Dự Án (LÀM VIỆC TẠI PHÒNG KINH DOANH).
 • Kỹ năng, kinh nghiệm làm việc.
 • Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.
 • Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí.

Chỉ Huy Trưởng Công Trình Cơ Khí / Site Manager new

Công Ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Anh Minh
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hoặc thiết kế, thi công bồn bể, kết cấu ...
 • kỹ năng quản trị rủi ro, kỹ năng quản lý.
 • Kỹ năng, kinh nghiệm làm việc.
 • Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.