Create your CV - It only takes a few seconds

Kỹ Sư Dự Toán jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 10 jobs

Regulatory Affairs Manager

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giới thiệu sản phẩm mới, dịch vụ, quy trình vận hành, tham gia vào thị trường mới) và xây dựng kế hoạch, dự toán chi phí, lịch trình để có được giấy phép/ phê…

QS Engineer

HR Strategy's client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lập dự toán chi phí trước hợp đồng, dự báo dòng tiền của dự án và nghiên cứu khả thi của dự án.
 • Cập nhật thường xuyên các báo cáo giám sát của kỹ tư vấn hiện…

Design Engineer (Busduct)

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Máy phát điện dự phòng (bao gồm tính toán lựa chọn công suất), hệ thống ATS.
 • Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Điện, Kỹ điện hoặc các chuyên ngành…

Quantity Surveyor cum Contract Manager

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lập dự toán chi phí trước hợp đồng, dự báo dòng tiền của dự án và nghiên cứu khả thi của dự án.
 • Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích, đàm phán, quản lý dự án và hợp…

QS Director

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lập dự toán chi phí trước hợp đồng, dự báo dòng tiền của dự án và nghiên cứu khả thi của dự án.
 • Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích, đàm phán, quản lý dự án và đấu…

Deputy Design Manager

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Triển khai các dự án, giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác thiết kế kiến trúc – quy hoạch trong quá trình thực hiện dự án.
 • Thân gửi các ứng viên,.

Design Manager

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Làm việc mật thiết với các phòng Thiết kế Kết cấu – Hạ tầng, Thiết kế Cơ điện, Phòng Dự toán Khối lượng, Phòng Đấu thầu, Phòng Hợp đồng, các Ban QLDA và các…

Senior Design Manager (Structure/ Architect/ M&E)

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham dự các cuộc họp thường xuyên (về tiến độ công việc, điều phối, thiết kế, v.v.).
 • Các dự án đa dạng về thể loại như khu phức hợp, nhà ở, văn phòng, thương…

We have removed 2 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email