Create your CV - It only takes a few seconds

Kỹ Sư Dự Toán jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Trưởng Phòng Thu Mua (Procurement Manager)

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Quản lý khối lượng dự toán, ngân sách đầu tư cho dự án.
  • Quản lý và cập nhật Data Base dự toán.
  • Kiểm soát chi phí khoán thầu phụ.
  • 16 – 18 triệu/tháng + thưởng;
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email