Create your CV - It only takes a few seconds

Kỹ Sư Cầu Đường jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs
công ty TNHH MYOUNGWOO ENG
Bắc Ninh
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Làm việc hành chính văn phòng.
  • Công nghệ thông tin sử dụng tốt.
  • Sử dụng phần mềm tekla thành thạo.
  • Thích nhgi với môi trường làm việc nhóm.
Công ty TNHH Fujita Việt Nam
Bắc Ninh
9.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Kỹ điện( chuyên điện tự động hóa).
  • Công ty TNHH Fujita Việt Nam là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư của Nhật Bản, được thành lập từ năm 2010 có nhà máy tại số…
Công ty TNHH Fujita Việt Nam
Bắc Ninh
Easily apply
  • Thành thạo các kỹ năng máy tính văn phòng như Word, EXCEL, powerpoint.
  • Công ty TNHH Fujita Việt Nam là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư của Nhật Bản, được thành…
Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam
Bắc Ninh
12.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • kỹ năng quản lý thời gian, phân bổ công việc cá nhân, có khả năng làm việc nhóm và một số kỹ năng quản lý.
  • Tập đoàn DABACO Việt Nam cần tuyển dụng nhân sự có…
» Create your CV - It only takes a few seconds