Create your CV - It only takes a few seconds

Kỹ Sư Cầu Đường jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 31 jobs

Construction Management Assistant

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện các công việc khác khi cấp trên yêu cầu.
 • Chủ trì công tác tổ chức xử lý kỹ thuật tại công trường (đề xuất biện pháp xử lý).
 • Toàn thời gian cố định.

F&B Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Tổ chức thực hiện việc xây dựng thực đơn F&B và chất lượng món ăn đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của khách chơi golf và khách hàng thông thường.

Chief Acountant

Ky Nguyen Vang Consultants
Bình Dương
 • Tham mưu cho Giám đốc bộ phận trong việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng vốn với hiệu quả cao.
 • Bảo toàn và phát triển vốn của công ty.
 • Kinh nghiệm từ 3-5 năm.

Finance Director

Ky Nguyen Vang Consultants
Hà Nội
30.000.000 - VNĐ50.000.000 VNĐ một năm
 • Tuyển dụng, lựa chọn và đào tạo đội ngũ nhân viên phù hợp yêu cầu công việc.
 • Có kiến thức về triển khai KPI, Khả năng nghiên cứu, phân tích và tổng hợp thông…

Supply Chain Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tư duy logic, có kỹ năng ra quyết định.
 • Có chiến lược và kỹ năng trong việc đàm phán và lựa chọn NCC phù hợp.
 • Ham học hỏi để nâng cao kiến thức về hàng hóa, vật…

Quality Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Bình Dương
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
 • Kỹ năng lập kế hoạch.
 • Tham gia đánh giá nhu cầu đào tạo của phòng.
 • Có tính kỹ luật cao, năng nổ, chịu khó, quyết đoán.

QC Supervisor

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
14.000.000 - VNĐ24.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.
 • Hỗ trợ nhà máy trong phân tích và giải quyết các sự cố liên quan đến kỹ thuật, chất lượng, ….
 • Toàn thời gian cố định.

Human Resource Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng quản lý, sắp xếp công việc và ra quyết định.
 • Thực hiện hoàn thành các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ.
 • Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Operation Control Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng phán đoán, phân tích, xử lý vấn đề.
 • Lập kế hoạch, xây dựng quy trình kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của Công ty phù hợp với các quy định của pháp…

Technical Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Bắc Ninh +1 location
 • + Điều tiết nhân lực phù hợp với nhu cầu thực tế.
 • + Xác nhận LOB, Standard time, SOP, Layout, Thông số kỹ thuật, số lượng thiết bị và kiểm tra thiết bị.

Head of Automation

Ky Nguyen Vang Consultants
Quảng Nam
 • Yêu cầu phẩm chất cá nhân:
 • Hướng dẫn, đào tạo nhân sự đáp ứng yêu cầu công việc.
 • Sắp xếp, phân công công việc cho các nhân viên phòng kỹ thuật.

Chief Financial Officer

Ky Nguyen Vang Consultants
Hà Nội
 • Kỹ năng giao tiếp tốt.
 • Kỹ năng lãnh đạo tốt.
 • Quan hệ với Ngân hàng và các tổ chức tín dụng… nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính phục vụ mục tiêu và chiến lược kinh…

Operations Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hoạch định và điều hành.
 • Lập chiến lược kinh doanh theo mô hình công ty đa ngành nghề bao gồm:
 • Xây dựng chiến lược ngành Hoa.
 • Xây dựng chiến lược Tài chính.

Chief Accountant

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán trưởng trong ngành xây dựng công trình cầu, đường vốn nhà nước;
 • Kỹ năng phân tích và tổng hợp tốt.

System Administrator Engineer

Ky Nguyen Vang Consultants
Hà Nội
15.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • 2, Yêu cầu kiến thức:
 • Tiếp nhận, phân tích và xử lý các sự cố.
 • Phân tích nguyên nhân gốc của vấn đề, triển khai giải pháp ngắn và dài hạn cho các vấn đề trên hệ…
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email