Create your CV - It only takes a few seconds

Kỹ Sư Cầu Đường jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 235 jobs

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Giáo Dục Đại Dương
Gia Lai +16 locations
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
 • Kỹ năng giao tiếp thuyết phục.
 • YÊU CẦU VỀ CÔNG CỤ VÀ PHƯƠNG TIỆN LÀM VIỆC.
 • Chăm sóc khách hàng thường xuyên thông qua các hoạt động:

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hảng

Giáo Dục Đại Dương
Bắc Giang
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
 • Kỹ năng giao tiếp thuyết phục.
 • YÊU CẦU VỀ CÔNG CỤ VÀ PHƯƠNG TIỆN LÀM VIỆC.
 • Chăm sóc khách hàng thường xuyên thông qua các hoạt động:

Quản Lý Lớp Anh Ngữ

Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội +3 locations
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
 • Kỹ năng giao tiếp thuyết phục.
 • YÊU CẦU VỀ CÔNG CỤ VÀ PHƯƠNG TIỆN LÀM VIỆC.
 • Thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu…

Trợ Giảng Tiếng Anh Fulltimes

Giáo Dục Đại Dương
Tuyên Quang +1 location
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
 • Kỹ năng giao tiếp thuyết phục.
 • YÊU CẦU VỀ CÔNG CỤ VÀ PHƯƠNG TIỆN LÀM VIỆC.
 • Quản lý lớp học và học viên.
 • Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Chuyên Viên Tư Vấn Tuyển sinh

Giáo Dục Đại Dương
Bắc Ninh
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
 • Kỹ năng giao tiếp thuyết phục.
 • YÊU CẦU VỀ CÔNG CỤ VÀ PHƯƠNG TIỆN LÀM VIỆC.
 • Thực hiện tiếp nhận và tư vấn các chương trình đào tạo phù hợp…

Quản Lý Lớp Học Tiếng Anh

Giáo Dục Đại Dương
Nghệ An +18 locations
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
 • Kỹ năng giao tiếp thuyết phục.
 • YÊU CẦU VỀ CÔNG CỤ VÀ PHƯƠNG TIỆN LÀM VIỆC.
 • Thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu…

Giám Đốc

Giáo Dục Đại Dương
Bình Định
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
 • Kỹ năng giao tiếp thuyết phục.
 • Xây dựng chiến lược giá, đề xuất phương án, chương trình kích cầu thúc đẩy bán hàng tốt nhất cho từng thời…

Chăm Sóc Khách Hàng Biết Tiếng Anh

Giáo Dục Đại Dương
Vĩnh Phúc +4 locations
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
 • Kỹ năng giao tiếp thuyết phục.
 • YÊU CẦU VỀ CÔNG CỤ VÀ PHƯƠNG TIỆN LÀM VIỆC.
 • Chăm sóc khách hàng thường xuyên thông qua các hoạt động:

Quản Lý Lớp Học Biết Tiếng Anh

Giáo Dục Đại Dương
Bắc Ninh +1 location
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
 • Kỹ năng giao tiếp thuyết phục.
 • YÊU CẦU VỀ CÔNG CỤ VÀ PHƯƠNG TIỆN LÀM VIỆC.
 • Tổ chức khai giảng lớp học.
 • Quản lý lớp học và học viên.

Quản Lý Lớp Học Bằng Tiếng Anh

Giáo Dục Đại Dương
Hưng Yên
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
 • Kỹ năng giao tiếp thuyết phục.
 • YÊU CẦU VỀ CÔNG CỤ VÀ PHƯƠNG TIỆN LÀM VIỆC.
 • Thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu…

We have removed 220 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds