Kỹ Sư Cầu Đường jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 77 jobs
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công việc.
 • Tòa nhà cụm công nghiệp Lai Xá - Kim Chung - Hoài Đức - Hà Nội …
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công việc.
 • Tòa nhà cụm công nghiệp Lai Xá - Kim Chung - Hoài Đức - Hà Nội …
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công việc.
 • Tòa nhà cụm công nghiệp Lai Xá - Kim Chung - Hoài Đức - Hà Nội …
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công việc.
 • Tòa nhà cụm công nghiệp Lai Xá - Kim Chung - Hoài Đức - Hà Nội …
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công việc.
 • Tòa nhà cụm công nghiệp Lai Xá - Kim Chung - Hoài Đức - Hà Nội …
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công việc.
 • Tòa nhà cụm công nghiệp Lai Xá - Kim Chung - Hoài Đức - Hà Nội …
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công việc.
 • Tòa nhà cụm công nghiệp Lai Xá - Kim Chung - Hoài Đức - Hà Nội …
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công việc.
 • Tòa nhà cụm công nghiệp Lai Xá - Kim Chung - Hoài Đức - Hà Nội …
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công việc.
 • Tòa nhà cụm công nghiệp Lai Xá - Kim Chung - Hoài Đức - Hà Nội …
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Yêu cầu kinh nghiệm không yêu cầu.
 • YÊU CẦU CÔNG VIỆC - Trình độ:
 • Được tham gia khóa học đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ miễn phí (7 - 10 ngày).
 • Ngôn ngữ của hồ sơ: