Create your CV - It only takes a few seconds

Kỹ Sư Cầu Đường jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 6 jobs
CÔNG TY TNHH ITM SEMICONDUCTOR VIETNAM
Bắc Ninh
 • Yêu cầu kinh nghiệm 1-2 năm.
 • Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn YÊU CẦU CÔNG VIỆC.
 • Bắc Ninh , Thị Xã Từ Sơn Mức lương:
CÔNG TY TNHH ITM SEMICONDUCTOR VIETNAM
Bắc Ninh
 • Yêu cầu kinh nghiệm 2-5 năm.
 • Yêu cầu có kinh nghiệm Setup, quản lý và bảo dưỡng máy SMT / PBA.
 • 8 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm PROCESSING ENGINEER (…
CÔNG TY TNHH ITM SEMICONDUCTOR VIETNAM
Bắc Ninh
 • Yêu cầu kinh nghiệm 1-2 năm.
 • Có khả năng vận hành các công việc liên quan đến kỹ thuật cơ- điện.
 • Tiếp nhận thông tin, xử lý việc phát sinh và báo cáo với cấp…
CÔNG TY TNHH ITM SEMICONDUCTOR VIETNAM
Bắc Ninh
 • Yêu cầu kinh nghiệm 1-2 năm.
 • Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt.
 • Bắc Ninh , Thị Xã Từ Sơn Mức lương:
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • 1-2 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
CÔNG TY TNHH ITM SEMICONDUCTOR VIETNAM
Bắc Ninh
 • Yêu cầu kinh nghiệm 2-5 năm.
 • Hoạch định phát triển đào tạo, quản lý và triển khai công tác đào tạo nhằm bồi dưỡng kiến thức và nâng cao kỹ năng cho nguồn nhân…
CÔNG TY TNHH ITM SEMICONDUCTOR VIETNAM
Bắc Ninh
 • Kỹ năng soạn thảo văn bản;
 • Yêu cầu kinh nghiệm 2-5 năm.
 • Kỹ năng giao tiếp và truyền thông;
 • Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích và tổng hợp;
 • 2-5 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
» Create your CV - It only takes a few seconds