Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 6,549 jobs
RGF HR Agent Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • To support the Maintenance Manager undertake the required checks and inspections of Rolling stock and other railway assets during the different project stages…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham gia giải quyết các công việc khác do Quản lý Dự án/ Kỹ trưởng Cơ Điện yêu cầu.
 • Liên tục theo dõi và kiểm tra công việc thi công phần Cơ, Điện trên công…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiến thức tổng quát về kỹ thuật xây dựng công trình bao gồm các bộ môn cơ/ điện.
 • Đại Học – Chuyên ngành cơ/ điện.
 • Thực hiện Công Tác Đấu thầu cơ điện.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ensures that all production critical supplier issues are resolved in a timely manner, and corrective actions are implemented correctly.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề.
 • Kỹ năng quản lý dự án xây dựng.
 • Theo dõi và kiểm tra công việc thi công phần Xây dựng trên công trường, phát…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Triển khai kiểm tra quản lý chất lượng hạng mục Cơ điện tại các dự án quy mô lớn hoặc các dự án phức tạp theo chỉ định của cấp quản lý trực tiếp (dành cho vị…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiến thức tổng quát về kỹ thuật xây dựng công trình bao gồm các bộ môn cơ điện.
 • Kỹ năng đàm phán, thương thảo.
 • Lập và cập nhật ngân sách cơ điện.
Bóng Đèn Điện Quang
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện - Điện tử - Cơ điện tử.
 • Nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới, cải tiến sản phẩm.
 • Đề xuất ý tưởng các sản phẩm mới.
Công ty TNHH Archetype Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Perform duties assigned by MEP Director/Manager/Team Leader.
 • Prepare concept, basic and detail design drawings in AutoCAD MEP or in Revit MEP.
Kỹ thuật Công Nghệ Á Châu
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành cơ khí, điện, nhiệt lạnh.
 • Biết phối hợp công việc giữa Xây dựng và Cơ điện tốt, chịu sức ép công việc cao.