Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 946 jobs
DEEP C Industrial Zones
Hải Phòng
 • As an electrical project engineer at DEEP C GREEN ENERGY, DEEP C’s power distributor supplier, you play an important role in ensuring proper power network…
Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng
Hải Phòng
 • Design engineering solutions for circuit parts based on estabalished engineering principles and in accordance with development technology.
Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng
Hải Phòng
 • Manage the control system in Electric Part (PLC, MCC, Control panel, SCADA system, DCS system,....).
 • Make plan and training for technicians.
Công Ty Khoáng Sản Và Đầu Tư Bình Sơn
Hải Phòng
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Điện công nghiệp, Điện tự động.
 • CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ BÌNH SƠN.
 • 8290 m2 Loại hình sản xuất:
 • Việc làm đã hết hạn.
Vsip Hải Phòng
Hải Phòng
9.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Nắm bắt tốt kiến thức kỹ thuật trong lĩnh vực công việc.
 • Tốt nghiệp CĐ hoặc ĐH các chuyên ngành liên quan đến điện.
 • O Không được phép phê duyệt thanh toán.
LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng
Hải Phòng
 • Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí.
 • Productivity and product quality management.
 • Control operation working standard (CTP,CTQ) in the process.
 • Toàn thời gian cố định.
Công Ty Cổ Phần Cơ Điện NNC
Hải Phòng
 • Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học hệ chính quy phù hợp với chuyên ngành cơ điện (M&E), nước, điện lạnh,PCCC,...
 • Thiết kế hệ thống cơ điện,.
 • Thỏa thuận khi phỏng vấn.
LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng
Hải Phòng
 • Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí.
 • Be responsible for setup new machine:
 • Commissioning, fab-in, leveling, check I/O wire, pipe in equipments,.....
Công Ty Cổ Phần Cơ Điện NNC
Hải Phòng
 • Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành điện, điện lạnh, cấp thoát nước, điện hệ thống.
 • Có chế độ điện thoại, ăn ca.
 • Giám sát thi công tại dự án.
Việt Phát
Hải Phòng
 • Chịu trách nhiệm quản lý kỹ thuật liên quan đến phần cơ điện cho dự án ở tất cả các giai đoạn bao gồm lập kế hoạch, thiết kế, lập các thông số kỹ thuật bản vẽ,…