Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 953 jobs
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Tốt nghiệp đại học các ngành kỹ thuật (điện, điện tử, cơ khí...).
 • Giải quyết cá vấn đề kỹ thuật phát sinh.
 • + Thời gian làm việc:
 • 8h00 - 17h00, thứ 7 cách tuần.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Tốt nghiệp đại học các ngành kỹ thuật (điện, điện tử, cơ khí...).
 • Giải quyết cá vấn đề kỹ thuật phát sinh.
 • Công ty sản xuất lớn của Nhật.
 • Hỗ trợ cho quản lý.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Tốt nghiệp đại học các ngành kỹ thuật (điện, điện tử, cơ khí...).
 • Không cần kinh nghiệm, ưu tiên các bạn mới tốt nghiệp từ trường ĐH Phạm Kỹ Thuật.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Tốt nghiệp đại học các ngành kỹ thuật (điện, điện tử, cơ khí...).
 • Giải quyết cá vấn đề kỹ thuật phát sinh.
 • Công ty sản xuất lớn của Nhật.
 • Hỗ trợ cho quản lý.
 • PCB layout and parameter debugging for circuit.
 • Make samples for feasibility test if need.
 • Defective product or malfunction sample analyze and report.
SNP
Bình Dương
 • Chịu trách nhiệm về mảng Điện công nghiệp - Điện tự động hóa của công ty.
 • Hướng dẫn, giám sát đấu nối, sửa chữa các thiết bị điện.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Ống Thép Hòa Phát Bình Dương
Bình Dương
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Nam tốt nghiệp hệ ĐH chuyên nghành cơ khí, kỹ thuật, công nghệ kỹ thuật cơ khí, cơ khí chế tạo, điện công nghiệp, điện tử, tự động hóa.
 • Ensure all equipment especially electrical parts in a good working condition.
 • Utilize planned maintenance to reduce unexpected breakdown.
Công ty TNHH Obayashi Việt Nam
Bình Dương
 • Supervise the installation of M&E systems at Project sites.
 • Support Site Manager/Project Manager in daily work at site.
 • Make work report to Managers.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Bảo trì máy móc, điện trong công ty.
 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm bảo trì điện.
 • Lập kế hoạch bảo trì, vận hành các thiết bị, máy móc điện tử trong công ty.