Create your CV - It only takes a few seconds

Kỹ Sư Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 26 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công việc.
 • Tiếp nhận cuộc gọi đến Chăm sóc, hướng dẫn và giải quyết các thắc mắc của khách hàng qua điện…
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • Được tham gia khóa học đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ miễn phí (7 - 10 ngày).
 • Được tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện, quản trị, kiến thức chuyên môn phục vụ…
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • Được tham gia khóa học đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ miễn phí (7 - 10 ngày).
 • Được tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện, quản trị, kiến thức chuyên môn phục vụ…
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • Được tham gia khóa học đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ miễn phí (7 - 10 ngày).
 • Được tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện, quản trị, kiến thức chuyên môn phục vụ…
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công việc.
 • Tiếp nhận cuộc gọi đến Chăm sóc, hướng dẫn và giải quyết các thắc mắc của khách hàng qua điện…
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng giao tiếp và tin học văn phòng căn bản.
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công việc.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • Trực điện thoại giải đáp thông tin khách hàng thắc mắc về DV mạng di động viettel qua điện thoại.
 • Kỹ năng giao tiếp và tin học văn phòng căn bản.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được tham gia khóa học đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ miễn phí (7 - 10 ngày).
 • Được tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện, quản trị, kiến thức chuyên môn phục vụ…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hiểu biết về thiết bị điện tử nghe nhìn/ truyền hình kỹ thuật số DTH/ các sản phẩm công nghệ cao.
 • Hỗ trợ khách hàng giải quyết các sự cố kỹ thuật liên quan đến…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng giao tiếp và tin học văn phòng căn bản.
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công việc ( hỗ trợ 700k ).
 • Số 288B đường Quang Trung - P.