Kỹ Sư Điện jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Truyền Thông Kim Cương (undo)
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 139 jobs
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng tốt.
 • kỹ năng quản lý, động viên, tạo ảnh hưởng và thuyết phục tốt.
 • Quản lý cơ sở vật chất:
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng tốt.
 • kỹ năng quản lý, động viên, tạo ảnh hưởng và thuyết phục tốt.
 • Quản lý cơ sở vật chất:
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công việc.
 • Tiếp nhận cuộc gọi đến Chăm sóc, hướng dẫn và giải quyết các thắc mắc của khách hàng qua điện…
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng tốt.
 • kỹ năng quản lý, động viên, tạo ảnh hưởng và thuyết phục tốt.
 • Quản lý cơ sở vật chất:
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng tốt.
 • kỹ năng quản lý, động viên, tạo ảnh hưởng và thuyết phục tốt.
 • Quản lý cơ sở vật chất:
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công việc.
 • Bên Viettel có trách nhiệm đào tạo trực tiếp về kỹ năng, nghiệp vụ cho nhân sự.
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Được tham gia khóa học đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ miễn phí (7 - 10 ngày).
 • Được tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện, quản trị, kiến thức chuyên môn phục vụ…
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công việc.
 • Bên Viettel có trách nhiệm đào tạo trực tiếp về kỹ năng, nghiệp vụ cho nhân sự.
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công việc.
 • Tiếp nhận cuộc gọi đến Chăm sóc, hướng dẫn và giải quyết các thắc mắc của khách hàng qua điện…
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Được tham gia khóa học đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ miễn phí (7 - 10 ngày).
 • Được tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện, quản trị, kiến thức chuyên môn phục vụ…