Create your CV - It only takes a few seconds

Kỹ Sư Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 25 jobs

Nhân Viên Kỹ Thuật(điện, nước, lạnh, thợ hàn,…)

T.L.K GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Kỹ Thuật(điện, nước, lạnh, thợ hàn,…) trong ngành Điện / Điện tử, Bảo trì / Sửa chữa, Điện lạnh / Nhiệt lạnh được tuyển…

Kỹ M&E (Điện/Nước/Lạnh/Cơ Khí)- Giám Sát Thi Công M&E

T.L.K GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • # Bạn đang xem tin việc làm Kỹ M&E (Điện/Nước/Lạnh/Cơ Khí)- Giám Sát Thi Công M&E trong ngành Điện / Điện tử, Điện lạnh / Nhiệt lạnh được tuyển dụng tại Hồ…

Thiết Kế M&E - Kỹ Thiết Kế Điện

T.L.K GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • # Bạn đang xem tin việc làm Thiết Kế M&E - Kỹ Thiết Kế Điện trong ngành Điện / Điện tử, Điện lạnh / Nhiệt lạnh được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh , Quận 10 bởi…

Thiết Kế M&E - Kỹ Thiết Kế Nước

T.L.K GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • # Bạn đang xem tin việc làm Thiết Kế M&E - Kỹ Thiết Kế Nước trong ngành Điện / Điện tử, Điện lạnh / Nhiệt lạnh được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh , Quận 10 bởi…

Kỹ Thiết Kế Nhiệt Lạnh HVAC

T.L.K GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
 • # Bạn đang xem tin việc làm Kỹ Thiết Kế Nhiệt Lạnh HVAC trong ngành Điện lạnh / Nhiệt lạnh được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh , Quận 10 bởi T.L.K GROUP.

Kỹ Thiết Kế Cơ Khí

T.L.K GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • # Bạn đang xem tin việc làm Kỹ Thiết Kế Cơ Khí trong ngành Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh , Quận 10 bởi T.L.K GROUP.

Kỹ Cơ Khí (làm việc tại nhà máy)

T.L.K GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • # Bạn đang xem tin việc làm Kỹ Cơ Khí (làm việc tại nhà máy) trong ngành Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh , Quận 10 bởi T.L.K GROUP…

Kỹ Thiết Kế Điện

T.L.K GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
 • # Bạn đang xem tin việc làm Kỹ Thiết Kế Điện trong ngành Điện / Điện tử được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh , Quận 10 bởi T.L.K GROUP.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Giám Sát Thi Công M&E

T.L.K GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • # Bạn đang xem tin việc làm Giám Sát Thi Công M&E trong ngành Điện / Điện tử, Điện lạnh / Nhiệt lạnh được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh , Quận 10 bởi T.L.K GROUP.

Quản Lý Thi Công M&E

T.L.K GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
18.000.000 VNĐ một tháng
 • # Bạn đang xem tin việc làm Quản Lý Thi Công M&E trong ngành Điện / Điện tử, Điện lạnh / Nhiệt lạnh được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh , Quận 10 bởi T.L.K GROUP.