Create your CV - It only takes a few seconds

Kỹ Sư Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 10 jobs
Giáo Dục Đại Dương
Hải Dương
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
 • Kỹ năng giao tiếp thuyết phục.
 • Ứng viên tự trang bị điện thoại cá nhân.
 • Quản lý lớp học và học viên.
 • Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.
Giáo Dục Đại Dương
Hải Dương
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
 • Kỹ năng giao tiếp thuyết phục.
 • Ứng viên tự trang bị điện thoại cá nhân.
 • Lập kế hoạch tuyển sinh.
 • Tổ chức khai giảng lớp học.
Giáo Dục Đại Dương
Hải Dương
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
 • Kỹ năng giao tiếp thuyết phục.
 • Chăm sóc khách hàng thường xuyên thông qua các hoạt động:
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Giáo Dục Đại Dương
Hải Dương
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
 • Kỹ năng giao tiếp thuyết phục.
 • Ứng viên tự trang bị điện thoại cá nhân.
 • Chăm sóc khách hàng thường xuyên thông qua các hoạt động:

We have removed 6 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds