Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 136 jobs
Giáo Dục Đại Dương
Thái Bình +11 locations
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
 • Kỹ năng giao tiếp thuyết phục.
 • Ứng viên tự trang bị điện thoại cá nhân.
 • Trao đổi kết quả học tập với phụ huynh học sinh.
Giáo Dục Đại Dương
Bắc Giang +13 locations
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
 • Kỹ năng giao tiếp thuyết phục.
 • Ứng viên tự trang bị điện thoại cá nhân.
 • Chăm sóc khách hàng thường xuyên thông qua các hoạt động:
Giáo Dục Đại Dương
Bắc Giang +13 locations
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
 • Kỹ năng giao tiếp thuyết phục.
 • Ứng viên tự trang bị điện thoại cá nhân.
 • Quản lý lớp học và học viên.
 • Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.
Giáo Dục Đại Dương
Điện Biên +11 locations
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Điện Biên , Thành phố Điện Biên Phủ.
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
 • Kỹ năng giao tiếp thuyết phục.
 • Ứng viên tự trang bị điện thoại cá nhân.
 • Thỏa thuận theo năng lực.
Giáo Dục Đại Dương
Bắc Giang +5 locations
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
 • Kỹ năng giao tiếp thuyết phục.
 • Ứng viên tự trang bị điện thoại cá nhân.
 • Thực hiện tiếp nhận và tư vấn các chương trình đào tạo phù hợp…
Giáo Dục Đại Dương
Điện Biên
20.000.000 VNĐ một năm
 • Điện Biên , Thành phố Điện Biên Phủ.
 • Kỹ năng giao tiếp thuyết phục.
 • Kỹ năng làm việc nhóm (khả năng chuyền lửa cho nhân viên).
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Giáo Dục Đại Dương
Phú Thọ
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
 • Kỹ năng giao tiếp thuyết phục.
 • Ứng viên tự trang bị điện thoại cá nhân.
 • Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành tiếng anh, sư…
Giáo Dục Đại Dương
Điện Biên +5 locations
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Điện Biên , Thành phố Điện Biên Phủ.
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
 • Kỹ năng giao tiếp thuyết phục.
 • Ứng viên tự trang bị điện thoại cá nhân.
 • Nữ/Nam tuổi từ 22 - 32.
Giáo Dục Đại Dương
Bắc Giang
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
 • Kỹ năng giao tiếp thuyết phục.
 • Ứng viên tự trang bị điện thoại cá nhân.
 • Chăm sóc khách hàng thường xuyên thông qua các hoạt động:
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
 • Kỹ năng giao tiếp thuyết phục.
 • Ứng viên tự trang bị điện thoại cá nhân.
 • Quản lý thời khóa biểu lên lớp, phân công giáo viên giảng dạy.