Kỹ Sư Điện jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: DOJI (undo)
Location
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 146 jobs
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến công tác kỹ thuật và 3 năm kinh nghiệm làm kĩ trưởng/trưởng phòng kỹ thuật tòa nhà;
DOJI
Hà Nam
Easily apply
 • Kỹ năng làm việc nhóm;
 • Kỹ năng đàm phán, thuyết phục;
 • Kỹ năng tổ chức triển khai công việc;
 • Kỹ năng tổng hợp, thống kê, phân tích;
 • Toàn thời gian cố định.
DOJI
Hà Nam
Easily apply
 • Kỹ năng đàm phán, thuyết phục;
 • Kỹ năng xử lý và giải quyết tình huống;
 • Toàn thời gian cố định.
 • KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ.
 • 1/Học vấn và kinh nghiệm.
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Kỹ năng làm việc nhóm;
 • Kỹ năng đàm phán, thuyết phục;
 • Kỹ năng tổ chức triển khai công việc;
 • Kỹ năng tổng hợp, thống kê, phân tích;
 • Toàn thời gian cố định.
DOJI
Nghệ An
Easily apply
 • Kỹ năng làm việc nhóm;
 • Kỹ năng đàm phán, thuyết phục;
 • Kỹ năng tổ chức triển khai công việc;
 • Kỹ năng tổng hợp, thống kê, phân tích;
 • Toàn thời gian cố định.
DOJI
Đồng Tháp
Easily apply
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
 • Kỹ năng xử lý và giải quyết tình huống;
 • Toàn thời gian cố định.
 • KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ.
 • 1/Học vấn và kinh nghiệm.
DOJI
Quảng Ninh
Easily apply
 • Kỹ năng làm việc nhóm;
 • Kỹ năng đàm phán, thuyết phục;
 • Kỹ năng tổng hợp, thống kê, phân tích;
 • Kỹ năng thuyết trình, trình bày;
 • Toàn thời gian cố định.
DOJI
Hà Nam
Easily apply
 • Toàn thời gian cố định.
 • KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ.
 • Sửa chữa và tân trang các sản phẩm đạt chất lượng yêu cầu, đảm bảo uy tín và thương hiệu của Tập đoàn;
DOJI
Hà Nam
Easily apply
 • Kỹ năng làm việc nhóm;
 • Kỹ năng đàm phán, thuyết phục;
 • Kỹ năng tổ chức triển khai công việc;
 • Kỹ năng tổng hợp, thống kê, phân tích;
 • Toàn thời gian cố định.
DOJI
Đồng Tháp
Easily apply
 • Kỹ năng làm việc nhóm;
 • Kỹ năng đàm phán, thuyết phục;
 • Kỹ năng tổ chức triển khai công việc;
 • Kỹ năng xử lý và giải quyết tình huống;
 • Toàn thời gian cố định.