Create your CV - It only takes a few seconds

Kỹ Sư Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 16 jobs

Nhân viên tổng đài nhắc phí FE

Concentrix
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Thực hiện các cuộc gọi điện thoại nhắc nhở, thuyết phục khách hàng thanh toán khoản nợ theo đúng số lượng được phân bổ, tuân thủ kịch bản cuộc gọi được tuân thủ…

We have removed 15 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds