Create your CV - It only takes a few seconds

Kế Toán Viên jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 37 jobs

QA-QC Manager new

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập kế hoạch, đề xuất, triển khai các hoạt động cải tiến chất lượng sản phẩm, quá trình sản xuất.
 • Phân bổ công việc, kiểm soát, đào tạo và đánh giá hiệu quả…

Store Manager new

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Lên kế hoạch doanh số bán hàng theo kế hoạch đặt ra.
 • Có khả năng nhận áp lực một cách tích cực, giao chỉ tiêu và giúp cho các bộ phận, nhân viên đạt doanh số.

Production Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Đặt mục tiêu ( KPI) hàng tuần, hàng tháng và triển khai cho nhân viên.
 • Hướng dẫn, đào tạo nhân viên mới về cách sử dụng máy móc, công cụ dụng cụ, hướng dẫn làm…

Network Engineer

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Tham gia xây dựng tài liệu thiết kế hệ thống, tài liệu vận hành.
 • Có kinh nghiệm vận hành và xử lý sự cố hệ thống monitoring, thiết kế, triển khai các hệ thống…

Brand Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
35.000.000 - VNĐ45.000.000 VNĐ một tháng
 • Đề xuất kế hoạch đào tạo và training cho nhân viên.
 • Phát triển năng lực nhân viên;
 • Hỗ trợ nhân viên hoàn thành trách nhiệm;
 • Thiết lập các chương trình tiếp thị;

F&B Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lập kế hoạch, phát triển và thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng năm.
 • Ứng viên phải nhận thức được các chức năng quản lý và có khả năng giao tiếp với tất cả các…

IT Comtor

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Trợ lý phiên dịch cho sếp các vấn đề hợp nội bộ, nhân sự, kế toán, training.
 • Ưu tiên Ứng viên từng học tập và làm việc ở Nhật Bản.
 • Toàn thời gian cố định.

Business Representative

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng hình ảnh & thương hiệu của Cty đến khách hàng.
 • UCV tốt nghiệp các trường Ngoại Thương, Marketing, Kinh Tế....
 • Toàn thời gian cố định.

Fitness Manager new

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giám sát và xây dựng đội ngũ nhân viên kế thừa.
 • Giám sát và xây dựng đội ngũ nhân viên kế thừa:
 • Lập kế hoạch, chiến lược kinh doanh.
 • Từ 2 năm trở lên.

Branch Manager new

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý nguồn lực (xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng lộ trình phát triên cho CBNV, xây dựng cơ chế…