Create your CV - It only takes a few seconds

Kế Toán Viên jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 54 jobs
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ50.000.000 VNĐ một năm
 • kế hoạch đào tạo chuyên môn cho tất cả Cán bộ công nhân viên trong nhà máy nâng cao trình độ tay nghề.
 • Đào tạo nhân sự nâng cao, kế thừa:
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 - VNĐ50.000.000 VNĐ một năm
 • Ưu tiên ứng viên sử dụng được tiếng Anh.
 • Ưu tiên ứng viên sử dụng tốt tiếng anh.
 • Hiểu biết về các tiêu chuẩn, quy chuẩn của Việt Nam về thiết kế hệ thống điện;
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Build up "multifaceted" close relationship with client;
 • Meet client to discuss about their requirement or their procedure for audit;
 • Toàn thời gian cố định.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Có nhân sự từ 10 - 20 nhân viên trở lên.
 • Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, lên kế hoạch năm, xây dựng chỉ tiêu KPI và các công việc khác theo yêu cầu của BOD.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Phân bổ kế hoạch và theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch của nhân viên trực thuộc;
 • Thực hiện công tác đào tạo, huấn luyện nhân viên trực…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm các yêu cầu công nhân nhà thầu phụ, chuẩn bị tất cả các chứng từ gửi cho Phòng kế toán để thanh toán.
 • Lập kế hoạch làm việc tuần, tháng và phân công nhân…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Theo dõi kiểm soát kế hoạch chi tiết thi công của các nhà thầu phù hợp kế hoạch tổng thể.
 • Hướng dẫn và đào tạo nhân viên cấp dưới.
 • Toàn thời gian cố định.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
50.000.000 - VNĐ70.000.000 VNĐ một năm
 • Giám sát, đôn đốc nhân viên trong việc triển khai kinh doanh.
 • Xây dựng kế hoạch, chiến lược bán hàng, chiến lược marketing tổng thể.
 • Ưu tiên có đội sẵn tầm 20.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phối hợp lên ý tưởng, xây dựng concept dự án, thiết kế, tiện ích, nội thất….
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lĩnh vực Bất động sản, ngành hàng cao cấp….
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ50.000.000 VNĐ một năm
 • Hoạch định chiến lược, kế hoạch:
 • Lên kế hoạch đào tạo tháng/quý/năm trên toàn công ty;
 • Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và triển khai, giám sát công việc tốt.