Create your CV - It only takes a few seconds

Kế Toán Viên jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 6 jobs

HR and Admin Manager

HRnavi
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Thực hiện cơ chế báo cáo – liên lạc chặt chẽ với các bộ phận liên quan (hành chính, nhân sự, kế toán, IT…) tại HN để đảm bảo việc vận hành theo những quy định…

Property Development

HRnavi
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Lên kế hoạch, tiến độ, dự toán các khoản chi phí thực hiện các thủ tục pháp lý về đầu tư các dự án.
  • Làm việc với thầu chính, thầu phụ, đơn vị thiết kế,...).

Accountant cum HRGA leader

HRnavi
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Đảm đương các công việc kế toán, tài chính, thuế.
  • Skill Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm đảm đương vị trí Kế toán.
  • Quản lý nhân viên, phụ trách công tác tuyển dụng.

Chief Accountant

HRnavi
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Xử lý các báo cáo của kế toán tổng hợp, kế toán viên về các vấn đề nghiệp vụ và quản lý doanh thu, chi.
  • Quản lý, phân công và chỉ đạo trực tiếp công việc cho kế…

We have removed 2 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds