Kế Toán Viên jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: HR Strategy's Client (undo)
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 66 jobs
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phân tích, kiểm soát tình hình tài chính kế toán, việc thực hiện các kế hoạch tài chính trong tháng, quý, năm.
 • Thân gửi các Ứng viên,.
 • Có kiến thức về luật.
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • Ưu tiên ứng viên sử dụng tốt tiếng Anh.
 • Lương căn bản từ $2000 – $2500, tùy theo năng lực ứng viên.
 • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • $4000-$5000 , tùy theo năng lực của ứng viên.
 • Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện chương trình, kế hoạch công tác.
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Thân gửi các Ứng viên,.
 • Hiện đang cần tìm ứng viên tiềm năng cho vị trí:
 • $1200 – $1500 , thỏa thuận tùy vào năng lực và kinh nghiệm ứng viên.
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • $500 – $800 , tùy theo năng lực và kinh nghiệm của ứng viên.
 • Lập kế hoạch, giám sát, triển khai công việc thi công các dự án.
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Thân gửi các Ứng viên,.
 • Hiện đang cần tìm ứng viên tiềm năng cho vị trí:
 • $1000 – $1500 , thỏa thuận tùy vào năng lực và kinh nghiệm ứng viên.
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Trình độ từ Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán, Tài chính, Quản trị rủi ro, Luật, Kinh tế.
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • Hoạch định Hệ thống Tài chính.
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • $1000 – $1500, tùy theo năng lực của ứng viên.
 • Thiết lập mục tiêu, KPI, lịch trình, chính sách và thủ tục cho nhân viên.
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành kinh tế, kế toán, kiểm toán.
 • Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật và các nghiệp vụ về tài chính kế toán, kiểm…
HR Strategy’s Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • Hiện đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí IT Manager.
 • $2000 – $3000, t ùy theo năng lực của ứng viên.
 • Hỗ trợ kịp thời các yêu cầu về CNTT.