Create your CV - It only takes a few seconds

Kế Toán Viên jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 34 jobs
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phụ trách về Trade Marketing.
 • Sản xuất, quản lý POSM, phân tích số liệu.
 • Đầy đủ BHYT + BHXH + BHTN theo qui định.
 • Giao lưu team hàng quý (300k/người).
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính.
 • Kỹ năng xử lý hồ sơ, chứng từ kế toán.
 • Đối chiếu số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra sự cân đối;
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ cho kế toán trưởng các công việc của phòng kế toán.
 • Kế toán tổng hợp chuyên bên sản xuất.
 • Lương:10.000.000 + phụ cấp (lương gross khoảng 11.000.000).
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • +Tốt nghiệp CĐ trở lên (ưu tiên chuyên ngành Kế toán).
 • +Từ 1 năm kinh nghiệm kế toán, không yêu cầu ngoại ngữ.
 • +Hạch toán lên phần mềm.
 • Du lịch với công ty.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phụ trách về Trade Marketing.
 • Sản xuất, quản lý POSM, phân tích số liệu.
 • Đầy đủ BHYT + BHXH + BHTN theo qui định.
 • Giao lưu team hàng quý (300k/người).
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phụ trách về Trade Marketing.
 • Sản xuất, quản lý POSM, phân tích số liệu.
 • Đầy đủ BHYT + BHXH + BHTN theo qui định.
 • Giao lưu team hàng quý (300k/người).
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính.
 • Kỹ năng xử lý hồ sơ, chứng từ kế toán.
 • Đối chiếu số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra sự cân đối;
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính.
 • Kỹ năng xử lý hồ sơ, chứng từ kế toán.
 • Đối chiếu số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
 • + Thời gian làm việc:
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thiết kế các nhân vật và bối cảnh 3D.
 • Ứng viên vui lòng cung cấp Pofolio thông qua link.
 • Đã từng có kinh nghiệm đối với mảng Game và thiết kế mô hình 3D.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thiết Kế 3D,Thiết Kế Game.
 • Thiết kế các nhân vật và bối cảnh 3D.
 • Ứng viên vui lòng cung cấp Pofolio thông qua link.
 • Đảm bảo chất lượng các sản phẩm 3D.