Create your CV - It only takes a few seconds

Kế Toán Viên jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs
Công ty TNHH cargo-partner Logistics (Việt Nam)
Thành phố Hồ Chí Minh
2.000.000 - VNĐ3.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
  • Kiểm tra Debit từ agent/ hãng tàu, phát hành Debit thu khách hàng, nhập liệu nội bộ, chuyển kế toán xuất hóa đơn.
  • Nhận thông tin đơn hàng từ Sales:
» Create your CV - It only takes a few seconds