Create your CV - It only takes a few seconds

Kế Toán Viên jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 6,502 jobs
CÔNG TY CỔ PHẦN KHCN PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐỨC
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Vị trí Nhân viên kế toán ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
 • Bạn đang xem vị trí Nhân viên kế toán - Mã số công việc:
 • Làm bảng lương nhân viên.
CÔNG TY TNHH THỂ THAO TOM SPORT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Vị trí Kế toán viên ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
 • Bạn đang xem vị trí Kế toán viên - Mã số công việc:
 • Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán;
CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH AN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Website tìm việc làm 123job.vn cập nhật tin Nhân Viên Kế Toán cách đây lúc 2020-04-03 15:30:02.
 • Lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán.
 • Lập báo cáo hằng tháng.
TNHH HOÀNG MINH THÁI
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Vị trí Nhân viên kế toán ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
 • Bạn đang xem vị trí Nhân viên kế toán - Mã số công việc:
 • MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC.
CÔNG TY CỔ PHẦN HOA VIỆT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Kế Toán trong ngành Lương cao, Kế toán - Kiểm toán, Hành chính - Văn phòng được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh:
CÔNG TY CỔ PHẦN QH PHARMA
Thành phố Hồ Chí Minh
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Kế Toán trong ngành Thư ký - Trợ lý, Lương cao, Kế toán - Kiểm toán được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh:
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
CÔNG TY DƯỢC PHẨM TÂN Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phối hợp với kế toán công nợ đối chiếu số liệu phát sinh hàng ngày.
 • Website tìm việc làm 123job.vn cập nhật tin Nhân Viên Nhập Liêu-kế Toán Kho cách đây lúc…
Miwon Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm các báo cáo kế toán nội bộ khi có yêu cầu của cấp trên.b.
 • Tiếp nhận chứng từ, hóa đơn kiểm tra tính hợp lệ và tiến hành định khoản trên hệ thống phần mềm…
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ NAM PHƯƠNG
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện hạch toán vào phần mền kế toán:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Kế Toán Viên trong ngành Kế toán / Kiểm toán, Tài chính / Đầu tư được tuyển dụng tại Hồ…
HỒNG THỦY
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Vị trí Nhân viên kế toán ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
 • Vị trí Nhân viên kế toán t ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
 • MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC.
Overall, how relevant are these jobs?