Create your CV - It only takes a few seconds

Kế Toán Viên jobs in Bắc Ninh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

ĐIỀU PHỐI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT PC

Khoa Học Kỹ Thuật Goertek Vina
Bắc Ninh
25.000.000 VNĐ một tháng
  • Lập kế hoạch sản xuất theo nhu cầu.
  • Biên phiên dịch / Thông dịch viên.
  • Thực hiện công tác lập kế hoạch sản xuất.
  • Có kinh nghiệm kế hoạch sản xuất trên 5-10 năm.
» Create your CV - It only takes a few seconds