Create your CV - It only takes a few seconds

Kế Toán Viên jobs in Bắc Ninh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 10 jobs

Nhân Viên Kế Toán Thu - Chi

Giáo Dục Đại Dương
Bắc Ninh
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán.
 • Báo cáo trực tiếp cho Trưởng phòng Kế toán Công ty.
 • Có kinh nghiệm làm kế toán thu chi ít nhất 1 năm trở lên.

Nhân Viên Kinh Doanh

Giáo Dục Đại Dương
Bắc Ninh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Chăm sóc học viên, quản lý học viên bằng hệ thống phần mềm của Ocean Edu, nhận xét đánh giá học viên và tương tác với phụ huynh học viên.
 • Kỹ năng làm việc nhóm.

Nhân Viên Kinh Doanh Mảng Giáo Dục

Giáo Dục Đại Dương
Bắc Ninh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Chăm sóc học viên, quản lý học viên bằng hệ thống phần mềm của Ocean Edu, nhận xét đánh giá học viên và tương tác với phụ huynh học viên.
 • Kỹ năng làm việc nhóm.

Nhân Viên Tuyển Sinh

Giáo Dục Đại Dương
Bắc Ninh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập kế hoạch tuyển sinh.
 • Hỗ trợ học viên qua các kênh tương tác:
 • Ứng viên tự trang bị điện thoại cá nhân.
 • Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể hơn khi phỏng…

Chuyên Viên Tuyển Sinh

Giáo Dục Đại Dương
Bắc Ninh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập kế hoạch tuyển sinh.
 • Hỗ trợ học viên qua các kênh tương tác:
 • Ứng viên tự trang bị điện thoại cá nhân.
 • Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể hơn khi phỏng…

Chuyên Viên Tư Vấn

Giáo Dục Đại Dương
Bắc Ninh
 • Chăm sóc học viên, quản lý học viên bằng hệ thống phần mềm của Ocean Edu, nhận xét đánh giá học viên và tương tác với phụ huynh học viên.
 • Kỹ năng làm việc nhóm.

Chuyên Viên Tư Vấn Tuyển sinh

Giáo Dục Đại Dương
Bắc Ninh
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Chăm sóc học viên, quản lý học viên bằng hệ thống phần mềm của Ocean Edu, nhận xét đánh giá học viên và tương tác với phụ huynh học viên.
 • Kỹ năng làm việc nhóm.

Nhân Viên Tư Vấn

Giáo Dục Đại Dương
Bắc Ninh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Chăm sóc học viên, quản lý học viên bằng hệ thống phần mềm của Ocean Edu, nhận xét đánh giá học viên và tương tác với phụ huynh học viên.
 • Kỹ năng làm việc nhóm.

Chuyên Viên Kinh Doanh Mảng Giáo Dục

Giáo Dục Đại Dương
Bắc Ninh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Chăm sóc học viên, quản lý học viên bằng hệ thống phần mềm của Ocean Edu, nhận xét đánh giá học viên và tương tác với phụ huynh học viên.
 • Kỹ năng làm việc nhóm.

We have removed 1 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds