Create your CV - It only takes a few seconds

Kế Toán Trưởng jobs in Bắc Ninh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

  • Website tìm việc làm 123job cập nhật tin Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự cách đây lúc 2019-12-10 11:40:02.
  • Triển khai tới các nhân viên trong bộ phận thực hiện,…

Nhân Viên Phát Triển Sản Phẩm

  • Nghiên cứu thiết kế, thử nghiệm mặt hàng mới.
  • Quản lý, kiểm soát quá trình thết kế, thử nghiệm, thông số hàng mẫu.
  • Bắc Ninh , Thành Phố Bắc Ninh Mức lương:

Phó Quản Đốc Xưởng In

  • Kỹ năng lập kế hoạch công việc;
  • Tổ trưởng, Tổ phó sản xuất và các vị trí khác thuộc phân xưởng.
  • Thực hiện các công việc được giao nhằm nhằm đảm bảo hoàn thành…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email