Create your CV - It only takes a few seconds

Kế Toán Trưởng jobs in Bắc Ninh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

 • Website tìm việc làm 123job cập nhật tin Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự cách đây lúc 2019-12-10 11:40:02.
 • Triển khai tới các nhân viên trong bộ phận thực hiện,…

Nhân Viên Phát Triển Sản Phẩm

 • Nghiên cứu thiết kế, thử nghiệm mặt hàng mới.
 • Quản lý, kiểm soát quá trình thết kế, thử nghiệm, thông số hàng mẫu.
 • Bắc Ninh , Thành Phố Bắc Ninh Mức lương:

Phó Quản Đốc Xưởng In

 • Kỹ năng lập kế hoạch công việc;
 • Tổ trưởng, Tổ phó sản xuất và các vị trí khác thuộc phân xưởng.
 • Thực hiện các công việc được giao nhằm nhằm đảm bảo hoàn thành…

Phó Phòng Công Nghệ

 • Thành thạo các phần mềm thiết kế kỹ thuật, office,...
 • Thiết kế, phát triển sản phẩm, quy trình sản xuất, hệ thống...trong phạm vi phụ trách.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
» Create your CV - It only takes a few seconds