Create your CV - It only takes a few seconds

Kế Toán Nội Bộ jobs in Bắc Ninh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs

Kế toán Công nợ

Bắc Kỳ Logistics
Bắc Ninh
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Từ 1 - 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán công nợ (Ưu tiên kinh nghiệm tại các Cty.
  • Có xe đưa đón giữa Hà Nội - Bắc Ninh.
  • Thứ 2 - thứ 6, 08h30-17h30.

Kế toán Tổng hợp

Bắc Kỳ Logistics
Bắc Ninh
14.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
  • Hạch toán các nghiệp vụ kế toán tổng hợp đảm bảo tuân theo nguyên tắc hạch toán thu nhập- chi phí đúng kỳ kinh doanh và theo đúng tỷ lệ phân bổ đã quy định của…

Kế toán Thanh toán

Bắc Kỳ Logistics
Bắc Ninh
8.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
  • Có từ 1 đến 2 năm trong lĩnh vực kế toán thanh toán, kế toán vốn bằng tiền.
  • Lập bảng theo dõi CP nội bộ được xử lý từng tháng và lập báo cáo tiền đúng bản chất…

Nhân viên C&B

Bắc Kỳ Logistics
Bắc Ninh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
  • Lập hồ sơ quyết toán các chế độ BHXH:
  • Có xe đưa đón giữa Hà Nội - Bắc Ninh.
  • Phần mềm quản lý BHXH (eBHXH) , Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN là một lợi thế.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email