Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 827 jobs
Công ty TNHH Ô Tô Hợp Nhất Miền Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lên kế hoạch ký kết hợp động, đôn đốc các bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết.
 • Nắm bắt diễn biến thị trường, nhu cầu khách hàng.
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Kim Quang Hưng
Cần Thơ
 • Lập kế hoạch báo cáo xử lý đơn hàng, theo dõi bán hàng và theo dõi công nợ.
 • Làm việc tại Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long.
 • Phát triển khách hàng mới.
Công ty TNHH TM & DV Vũ Tịnh
Cần Thơ
 • Có khả năng giao tiếp và đàm phán tốt, tự lên kế hoạch công việc, sức khoẻ tốt và có khả năng chịu áp lực công việc.
 • Doanh số dự án, tết, thâm niên.
Ô Tô Tây Đô
Kiên Giang
 • Lập kế hoạch công tác theo tuần/ tháng để thực hiện chỉ tiêu kinh doanh.
 • Tìm kiếm, giới thiệu, tư vấn bán các dòng xe công ty đang kinh doanh.
 • HỒ SƠ XIN GỬI VỀ:
Bệnh Viện Quốc Tế Vinh
Nghệ An
 • Lập kế hoạch kinh doanh hàng tháng theo cơ sở mục tiêu Công ty đề ra.
 • Tìm kiếm, phát triển thị trường, giới thiệu các sản phẩm của Công ty tới khách hàng mục…
Eden Resort Phú Quốc
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện theo kế hoạch được duyệt.
 • Lập kế hoạch công tác tuần, tháng trình Trưởng kênh bán hàng duyệt.
 • Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn đặt…
Holiday One Hotel
Cần Thơ
 • Tìm kiếm khách hàng mới-Chăm sóc KH đang sử dụng dịch vụ, khách hàng cũ-Triển khai thực hiện hợp đồng-Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, hỗ trợ phòng kế toán…
THIẾT BỊ Y SINH
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Theo dõi tiến độ giao hàng trên hợp đồng, theo dõi công nợ, chỉ xong trách nhiệm khi KH đã thanh toán hoàn tất.
 • Đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số hàng tháng.
Nhân Lực
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
 • Lập kế hoạch kinh doanh.
 • Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm,giá cả,phương thức thanh toán .
 • Giới thiệu và tư vấn bán xe tại showroom.
VẠN NIÊN
Ðà Nẵng
 • Lập kế hoạch marketing, quản lý, triển khai các kế hoạch theo chiến lược marketing của công ty.
 • Tìm hiểu, đề xuất các kế hoạch kinh doanh, phát triển thị trường…