Create your CV - It only takes a few seconds

Kế Toán jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 13 jobs
Công ty TNHH YCH - Protrade
Bình Dương
 • Kế Toán Kho,Kế Toán Thuế.
 • Tốt nghiệp trung cấp kế toán trở lên, hoặc Cao Đẳng các ngành nghề có liên quan.
 • Ứng tiền mặt & xử lý chứng từ thanh toán.
THỰC PHẨM SUN DO
Bình Dương
 • Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trở lên ở vị trí Kế toán Kho hoặc Kế toán giá thành tại công ty sản xuất.
 • Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Kế toán.
Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Thực phẩm Hạ Long
Bình Dương
 • Hiểu biết về nghiệp vụ kế toán, chế độ kế toán.
 • Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên nghành kế toán trở lên.
 • Nộp chứng từ và báo cáo kế toán theo qui định.
SOUKI VIỆT NAM
Bình Dương
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán.
 • Làm các công việc khác liên quan theo yêu cầu của Kế toán trưởng.
 • Thực hiện các công tác nghiệp vụ kế toán theo quy định pháp…
Vĩnh Phú
Bình Dương
 • Kiểm soát số lượng hàng trong kho.
 • Lập chứng từ xuất nhập kho.
 • Báo cáo số liệu kho hàng tháng.
 • Thành thạo vi trính văn phòng.
Phúc Long ffee & Tea
Bình Dương
 • Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng tài chính kế toán trở lên.
 • Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, tin học văn phòng.
 • Giải trình số liệu sản xuất khi vượt định mức.
CÔNG TY TNHH FANNWOOD
Bình Dương
7.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán.
 • Phối hợp với kế toán công nợ đối chiếu số liệu phát sinh hàng ngày.
 • 7,000,000 - 9,000,000 Vnd Kinh nghiệm:
Tnhh Điện Cơ Trí Việt
Bình Dương
 • Có nghiệp vụ kế toán.
 • Thưc hiện theo dõi và ghi sổ việc nhập – xuất các vật tư, nguyên vật liệu tại nhà máy.
 • Thực hiện công tác hành chánh của nhà máy.
Tnhh Plp
Bình Dương
 • Tốt nghiệp trung cấp cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán.
 • Theo dõi tình hình xuất - nhập kho hàng.
 • Kiểm kê hàng hóa định kỳ mỗi tháng/quý.
Công Ty Tnhh Mtv Kim Tường Nguyên
Bình Dương
7.000 VNĐ một giờ
 • Phối hợp với kế toán công nợ đối chiếu số liệu phát sinh hàng ngày.
 • Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí kế toán kho và kiểm đếm kho.
 • Việc làm đã hết hạn.