Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 13,538 jobs
TRANGS GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm kế toán kho trong công ty sản xuất hàng thực phẩm hoặc công ty sản xuất hàng GTGT từ thủy hải sản.
 • Kiểm tra định mức sản phẩm.
Phúc Sinh
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một năm
 • KẾ TOÁN TRƯỞNG- FMCG KẾ TOÁN TRƯỞNG- PHUC SINH CONSUMER.
 • Có chứng chỉ kế toán trưởng.
 • Có ít nhất 5 năm làm kế toán;
Công Ty TNHH R Books
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cao đẳng trở lên thuộc ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.
 • Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).
 • Thứ 2 – thứ 6 (8h-17h);
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Charge room owners management fee every month.
 • Prepare balance sheets/ management expenses accounting balance sheets.
 • Receive all collection of delinquencies.
SCG Việt Nam - Ngói Bê Tông SCG Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Record all Red invoices in excel file and reconcile with SAP and filling for audit/tax purpose.
 • Providing aging report weekly and post on KX and follow up…
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kế Toán Tổng Hợp,Quản Lý Điều Hành.
 • Input daily accounting transactions for A/P, A/R, G/L, Inventory and etc.
 • Support other admin tasks as per requested.
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
 • Kế toán chi phí Cost accountant Kế toán công nợ và chi phí Chuyên viên kế toán quản trị chi phí và giá thành Kế toán giá thành Nhân viên kế toán kế toán…
Tân Trâm
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Kiểm tra, nhập liệu, hạch toán chứng từ kế toán :
 • Tốt nghiệp đại học các ngành Kế toán, kinh tế, tài chính...
 • Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ.
Bóng Đèn Điện Quang
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cập nhật số liệu vào phần mềm kế toán.
 • Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính, quản trị.
 • Đối chiếu công nợ hàng tháng.
SCG Việt Nam - Ngói Bê Tông SCG Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Record all Red invoices in excel file and reconcile with SAP and filling for audit/tax purpose.
 • Providing aging report weekly and post on KX and follow up…