Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 1,046 jobs
Công ty TNHH Rapid Aid Việt Nam
Hải Phòng
 • Kế Toán Thuế,Kế Toán Tổng Hợp.
 • Bookkeeping & Monitoring Account Receivable, Account Payable:
 • Summary & prepare payment forecast, payment request by weekly basic…
Nhà Tuyển Dụng Ngọc Giang
Hải Phòng
25.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một năm
 • # Bạn đang xem tin việc làm Tuyển dụng kế toán trưởng trong ngành Kế toán - Kiểm toán được tuyển dụng tại Hải Phòng bởi Ngọc Giang.
Công ty CP Thép Trang Khanh
Hải Phòng
 • Vị trí kế toán bán hàng:
 • Vị trí giao nhận hàng hóa:
 • ( ưu tiên khu vực Phường Quán Toan và Xã Hồng Phong ).
 • Làm việc tại Hùng Vương.
Greenworks Việt nam
Hải Phòng
 • Quản lý hệ thống kế toán nghiệp vụ;
 • Quản lý và điều hành Phòng Tài chính kế toán.
 • Chịu trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp toàn bộ công tác hạch toán kế toán, thống…
Hui jin Việt Nam
Hải Phòng
 • Lập báo cáo tài chính tuân thủ chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.
 • Tổ chức thực hiện công tác kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán, tài chính.
Haengsung Electronics Việt Nam
Hải Phòng
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kế toán (đặc biệt về tính toán chi phí sản xuất).
 • Tính toán chi phí sản xuất.
 • Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn.
CÔNG TY TNHH HAENGSUNG ELECTRONICS VIỆT NAM
Hải Phòng
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Kế Toán (Accountant) trong ngành Kế toán / Kiểm toán, Tài chính / Đầu tư được tuyển dụng tại Hải Phòng , Huyện An Dương…
Nhà Tuyển Dụng Huyền Huyền
Hải Phòng
 • TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TRƯỞNG**.
 • Kinh nghiệm kế toán trưởng :
 • # Bạn đang xem tin việc làm Tuyển dụng kế toán trưởng trong ngành Kế toán - Kiểm toán được tuyển dụng…
Nhà Tuyển Dụng Le Myle
Hải Phòng
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Theo dõi, phản ánh, hạch toán số liệu kế toán.
 • Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán, bảo mật số liệu kế toán.
 • Ở Đại Chánh - Đại Lộc - Quảng Nam).
XUẤT NHẬP KHẨU PHÚ LÂM
Hải Phòng
 • Biết kế toán thuế, sử dụng dược phần mềm kế toán Fast, IMAX.
 • Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
 • Có kinh nghiệm làm kế toán trên 2 năm.
Hui jin Việt Nam
Hải Phòng
 • Kiểm tra, rà soát các nghiệp vụ kế toán phát sinh.
 • Quyết toán với Cơ quan Thuế.
 • Lập Báo cáo thuế theo quý, báo cáo tài chính năm.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Đồ Hộp Hạ Long
Hải Phòng
 • Prepare Management Account, Cash Flow, GL transactions and reconcile the balance of bank statement.
 • Checking payment (bank payment voucher and petty cash…
Haengsung Electronics Việt Nam
Hải Phòng
 • Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên nghành kế toán.
 • Có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực sx trên 1 năm (Ưu tiên có kinh nghiệm về lập kế hoạch, quản lý kho).
Haengsung Electronics Việt Nam
Hải Phòng
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về kế toán, kế hoạch nguyên vật liệu.
 • Lên kế hoạch nguyên vật liệu, xử lý các đơn hàng và làm các báo cáo liên quan.
Haengsung Electronics Việt Nam
Hải Phòng
 • Chuẩn bị và đề xuất kế hoạch dự phòng cho mọi rủi ro của hệ thống CNTT trong công ty.
 • Giám sát và bảo trì hệ thống máy tính, mạng & hệ thống máy chủ.