Create your CV - It only takes a few seconds

Kế Toán jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

Thu ngân

Sunset Beer
Hải Phòng
  • Lập báo cáo doanh thu hàng ngày theo yêu cầu của bộ phận Kế toán.
  • Đảm bảo quá trình thanh toán cho khách hàng chính xác, nhanh chóng.

giám sát nhà hàng Sunset Beer

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Vàng
Hải Phòng
7.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
  • Lên kế hoạch sửa chữa, thay thế cho Quản lý nhà hàng.
  • Phối hợp với Phụ trách đào tạo trong việc xây dựng kế hoạch đào tạo, nội dung đào tạo và triển khai, đánh…

Chuyên viên tư vấn bảo hiểm

5.000 VNĐ một giờ
  • Thực hiện các công việc kinh doanh theo kế hoạch chỉ tiêu doanh thu được giao.
  • Thiết lập những những mối quan hệ kinh doanh mới bằng việc lập kế hoạch và tổ…
» Create your CV - It only takes a few seconds