Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 761 jobs
Công ty TNHH Suzumoto Việt Nam
Bắc Ninh
 • Kế Toán Tổng Hợp,Thư Ký.
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về HCHS hoặc kế toán.
 • Tổng hợp chứng từ thanh toán, làm báo cáo thanh toán cuối tháng.
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HBS TECH VINA TẠI BĂC NINH
Bắc Ninh
 • Đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán;
 • Mô tả công việc - Kiểm tra quản lý hoá đơn chứng từ.
 • Tính lương, chấm công, bảo hiểm.
VINACHI VIỆT NAM
Bắc Ninh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, chế độ kế toán.
 • Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành Kế toán.
 • Sử dụng thành thạo word, excel và phần mềm kế toán.
Công ty TNHH V-Honest
Bắc Ninh
 • + Hạch toán, làm sổ sách kế toán.
 • + Cập nhật số liệu kế toán.
 • Có kiến thức về nghiệp vụ Kế toán.
 • + Bảo quản lưu giữ chứng từ, tài liệu kế toán.
Vinh Thái
Bắc Ninh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Có kinh nghiệm Kế Toán, quản lý KHO.
 • Kế toán KHO, giá thành, chi phí, sản xuất.
 • Nắm vững các kiến thức và quy định về kế toán.
 • Kiểm soát Nhập, Xuất, Tồn.
Công Ty TNHH Himeji Electric Plating Việt Nam
Bắc Ninh
 • Hạch toán các nghiệp vụ kế toán theo chuẩn mực kế toán hiện hành và đặc thù của công ty.
 • Trình độ từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán.
Công ty TNHH CPRO Việt Nam
Bắc Ninh
 • Hạch toán kế toán vào phần mềm kế toán hoạt động thu-chi tiền mặt.
 • Ghi chép, hạch toán vào phần mềm kế toán, mở sổ chi tiết và tổng hợp các phần hành đảm nhiệm.
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TONMAT
Bắc Ninh
 • Excel, Word, đã từng sử dụng phần mềm kế toán.
 • Thực hiện các công tác về chuyên môn nghiệp vụ của phòng theo yêu cầu của Kế toán trưởng.
 • Liên hoan 1 tháng/ lần.
SOUL-NET
Bắc Ninh
 • Làm các công việc liên quan đến nghiệp vụ kế toán.
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm kế toán cũng như các công việc văn phòng liên quan.
 • Toàn thời gian cố định.
Công Ty Vinh Thắng - (TNHH)
Bắc Ninh
 • Đồng bộ đơn hàng từ máy tính bảng của NVBH.
 • Kiểm soát và in đơn hàng sau khi đã đồng bộ.
 • Gộp đơn hàng theo tuyến giao hàng, bàn giao đơn tổng và đơn hàng lẻ cho…