Create your CV - It only takes a few seconds

Kế Toán jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Nhân viên kế toán thuế

Vlxd Thế Giới Nhà
Đồng Nai
  • Dự toán, báo cáo thuế GTGT cho công ty, chi nhánh trực thuộc công ty.
  • Làm xuất nhập tồn nguyên liệu, thành phẩm..
  • Chịu được áp lực, làm việc nhóm tốt.
» Create your CV - It only takes a few seconds