Kế Toán jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Đồng Nai (undo) Việc làm tiếng Nhật (undo) undo all
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 63 jobs
Việc làm tiếng Nhật
Đồng Nai
 • Hỗ trợ kế toán trưởng kiểm tra việc nhập liệu của 2 kế toán thanh toán, đảm bảo các giao dịch được hạch toán đúng bản chất và chính xác, chịu trách nhiệm báo…
Việc làm tiếng Nhật
Đồng Nai
 • Hỗ trợ công việc cho kế toán trưởng.
 • Lập báo cáo tài chính, báo cáo kế toán.
 • Có ít nhất 3 năm làm Kế toán tổng hợp, đặc biệt tại các công ty sản xuất của nước…
Việc làm tiếng Nhật
Đồng Nai
 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán.
 • Thực hiện các công việc liên quan tới nghiệp vụ kế toán.
 • Lập phiếu thu, phiếu chi, lập hóa đơn bán hàng, phiếu…
Việc làm tiếng Nhật
Đồng Nai
 • Lập báo cáo kế toán hàng tháng, hàng năm như báo cáo dự báo tài chính bao gồm lợi nhuận và lỗ, bảng cân đối kế toán và chi phí phân tích.
Việc làm tiếng Nhật
Đồng Nai
 • Kinh nghiệm làm kế toán tại các Công ty Nhật.
 • Lập báo cáo kế toán hàng tháng, hàng năm như báo cáo dự báo tài chính bao gồm lợi nhuận và lỗ, bảng cân đối kế…
Việc làm tiếng Nhật
Đồng Nai
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành KẾ TOÁN.
 • Phụ trách nghiệp vụ kế toán thuế cho Công ty.
 • Theo dõi công nợ phải thu, phải trả với khách hàng và nhà cung cấp.
Việc làm tiếng Nhật
Đồng Nai
 • Lập báo cáo kế toán hàng tháng, hàng năm như báo cáo dự báo tài chính bao gồm lợi nhuận và lỗ, bảng cân đối kế toán và chi phí phân tích.
Việc làm tiếng Nhật
Đồng Nai
 • Kiểm tra hàng ngày dữ liệu xuất nhập trên hệ thống kế toán, đối chiếu dữ liệu của Kế toán với dữ liệu thực tế của bộ phận Kho.
 • Kiểm soát tài khoản hàng tồn kho:
Việc làm tiếng Nhật
Đồng Nai
 • Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán.
 • Duy trì và thực hiện các nhiệm vụ kế toán khác theo yêu cầu.
 • Kiểm soát thời hạn thanh toán, thời hạn, ...
Việc làm tiếng Nhật
Đồng Nai
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm đảm đương vị trí Hành chính nhân sự tổng vụ kiêm Kế toán.
 • Không chỉ nhiều năm đảm trách các công việc hành chính-nhân sự trong văn…