Create your CV - It only takes a few seconds

Kế Toán jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 142 jobs
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Vệ sinh khu vực làm việc, sắp xếp, chuẩn bị hàng hóa và các điều kiện đảm bảo để thực hiện công việc.
 • Bán hàng và chăm sóc khách hàng:
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Vệ sinh khu vực làm việc, sắp xếp, chuẩn bị hàng hóa và các điều kiện đảm bảo để thực hiện công việc.
 • Bán hàng và chăm sóc khách hàng:
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Vệ sinh khu vực làm việc, sắp xếp, chuẩn bị hàng hóa và các điều kiện đảm bảo để thực hiện công việc.
 • Bán hàng và chăm sóc khách hàng:
RBOX
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Tiếp nhận nguyên liệu theo quy định.
 • Chuẩn bị các bước làm các loại bánh và món ăn.
 • Vệ sinh khu vực làm việc, sắp xếp, chuẩn bị hàng hóa và các điều kiện đảm…
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Vệ sinh khu vực làm việc, sắp xếp, chuẩn bị hàng hóa và các điều kiện đảm bảo để thực hiện công việc.
 • Bán hàng và chăm sóc khách hàng:
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Lập báo cáo doanh thu hàng ngày theo yêu cầu của bộ phận kế toán.
 • Check bill, in bill, thanh toán tiền cho khách theo đúng quy trình thanh toán.
RBOX
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Vệ sinh khu vực làm việc, sắp xếp, chuẩn bị hàng hóa và các điều kiện đảm bảo để thực hiện công việc.
 • Bán hàng và chăm sóc khách hàng:
 • Tốt nghiệp THPT trở lên.
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Lập báo cáo doanh thu hàng ngày theo yêu cầu của bộ phận kế toán.
 • Check bill, in bill, thanh toán tiền cho khách theo đúng quy trình thanh toán.
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Lập báo cáo doanh thu hàng ngày theo yêu cầu của bộ phận kế toán.
 • Check bill, in bill, thanh toán tiền cho khách theo đúng quy trình thanh toán.
RBOX
Hà Nội
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • + Có kỹ năng lập kế hoạch trong công việc.
 • THỜI TRANG NAM CAO CẤP BANANA HOMME TUYỂN DỤNG CỬA HÀNG TRƯỞNG*.
 • Quản lý nhân sự trong cửa hàng.