Kế Toán jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 359 jobs
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính - Kế toán.
 • Có kinh nghiệm kế toán trưởng ít nhất 1 năm.
 • Tổ chức công việc Kế toán của Công ty;
 • Toàn thời gian cố định.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kế toán, kiểm toán, thống kê, kho vận,..
 • Lập kế hoạch & điều tiết nhân sự kiểm kê hệ thống các Kho hàng tháng, quý, khi nhu cầu toàn quốc nhằm mang…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán, thu chi đúng chuẩn mực kế toán.
 • Am hiểu về chuẩn mực kế toán, các quy định của pháp luật, thuế trong lĩnh vực kế…
Ky Nguyen Vang Consultants
Bình Dương +1 location
 • Hỗ trợ phòng sản xuất các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành, kiểm soát kế hoạch sản xuất.
 • Quản lý các phòng ban:
 • Của nhà máy khoảng 800 lao động.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có chứng chỉ Kế toán trưởng.
 • Tổ chức, vận hành bộ phận kế toán tài chính.
 • Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành kế toán, tài chính.
 • Quản lý phương châm hoạt động,.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Understand clients'' business and generate new ideas for proposals that meet client’s needs and expectations.
 • Collaborate and work with Account Services team to…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Develop and implement successful design strategies, outlining how the design team will create deliverables and implement them for the project.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Dựa trên đơn hàng, tính toán công suất điện cần dùng cho hệ thống điện và điều hòa.
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế hệ thống điện và có…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lập kế hoạch, kiểm soát đánh giá tiến độ thực hiện công việc, kế hoạch chiến lược trung và dài hạn theo đúng kế hoạch chiến lược phát triển của Công ty.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Planning, organizing and directing all aspects of the accounting department including controls and reports, budgets and forecasts, payments and investment,.