Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 140 jobs
Giáo Dục Đại Dương
Gia Lai +1 location
 • Báo cáo trực tiếp cho Trưởng phòng Kế toán Công ty.
 • Có kinh nghiệm làm kế toán thu chi ít nhất 6 tháng trở lên.
 • Hạch toán chi tiết các tài khoản nói trên.
Giáo Dục Đại Dương
Lào Cai +10 locations
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Tham gia tìm kiếm, lên kế hoạch đồng thời thực hiện xây dựng kênh tuyển sinh cho chi nhánh Ocean Edu.
 • Thực hiện tiếp nhận và tư vấn các chương trình đào tạo phù…
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành Kế toán nếu kinh nghiệm dưới 1 năm, hoặc chuyên ngành khác nếu kinh nghiệm > 1 năm.
 • Đối soát công nợ viettel, CMC….
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Gửi danh sách thông tin đơn hàng COD viettel cuối ngày, cập nhật mã cod bill vào hệ thống kế toán.
 • Báo cáo danh sách hàng hoàn (nếu có), bám sát các bộ phận…
Giáo Dục Đại Dương
Lào Cai +10 locations
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập kế hoạch tuyển sinh.
 • Hỗ trợ học viên qua các kênh tương tác:
 • Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội +2 locations
10.000.000 VNĐ một năm
 • Tham gia tìm kiếm, lên kế hoạch đồng thời thực hiện xây dựng kênh tuyển sinh cho chi nhánh Ocean Edu.
 • Thực hiện tiếp nhận và tư vấn các chương trình đào tạo phù…
Giáo Dục Đại Dương
Phú Yên +3 locations
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Tham gia tìm kiếm, lên kế hoạch đồng thời thực hiện xây dựng kênh tuyển sinh cho chi nhánh Ocean Edu.
 • Tìm kiếm, giới thiệu đến học viên các khoá học phù hợp.
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội +5 locations
 • Lập kế hoạch tuyển sinh;
 • Trao đổi kết quả học tập với phụ huynh học sinh.
 • Phối hợp với giáo viên nước ngoài tổ chức các buổi học ngoại khóa.
 • Nữ tuổi từ 22 - 32.
Giáo Dục Đại Dương
Gia Lai +10 locations
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Tham gia tìm kiếm, lên kế hoạch đồng thời thực hiện xây dựng kênh tuyển sinh cho chi nhánh Ocean Edu.
 • Tìm kiếm, giới thiệu đến học viên các khoá học phù hợp.
Giáo Dục Đại Dương
Bắc Ninh
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Tham gia tìm kiếm, lên kế hoạch đồng thời thực hiện xây dựng kênh tuyển sinh cho chi nhánh Ocean Edu.
 • Thực hiện tiếp nhận và tư vấn các chương trình đào tạo phù…