Kế Toán jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Hải Phòng (undo) Flamingo Group (undo) undo all
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 23 jobs
FLAMINGO GROUP
Hải Phòng
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân viên Kế Toán Thuế trong ngành Tài chính / Kế toán/ Thu mua/ Thủ kho được tuyển dụng tại Huyện Cát Hải - Hải Phòng bởi Flamingo…
FLAMINGO GROUP
Hải Phòng
 • # Bạn đang xem tin việc làm Ngày hội việc làm bộ phận kế toán tại Thành Phố Huế trong ngành Tài chính / Kế toán/ Thu mua/ Thủ kho được tuyển dụng tại Huyện Cát…
FLAMINGO GROUP
Hải Phòng
 • Tốt nghiệp chuyên nghành Tài chính kế toán.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân viên Kế Toán Kho trong ngành Tài chính / Kế toán/ Thu mua/ Thủ kho được tuyển dụng…
FLAMINGO GROUP
Hải Phòng
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân viên Kế Toán Thanh Toán trong ngành Tài chính / Kế toán/ Thu mua/ Thủ kho được tuyển dụng tại Huyện Cát Hải - Hải Phòng bởi…
FLAMINGO GROUP
Hải Phòng
 • Tốt nghiệp chuyên nghành Tài chính kế toán.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân viên Kế toán công nợ phải thu trong ngành Tài chính / Kế toán/ Thu mua/ Thủ kho…
FLAMINGO GROUP
Hải Phòng
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân viên Kế Toán Dịch Vụ Khách Hàng trong ngành Tài chính / Kế toán/ Thu mua/ Thủ kho được tuyển dụng tại Huyện Cát Hải - Hải Phòng…
FLAMINGO GROUP
Hải Phòng
 • Tốt nghiệp chuyên nghành Tài chính kế toán.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân viên Kế Toán Doanh Thu trong ngành Tài chính / Kế toán/ Thu mua/ Thủ kho được tuyển…
FLAMINGO GROUP
Hải Phòng
 • Kiểm soát việc ghi nhận thông tin thanh toán trên hệ thống, kiểm tra các đặt phòng đến hạn thanh toán, xử lý các đặt phòng vượt hạn mức nợ.
FLAMINGO GROUP
Hải Phòng
 • Nắm bắt tất cả các tiêu chuẩn và quy trình liên quan đến kế toán, doanh thu… và hướng dẫn nhân viên làm đúng.
 • Huyện Cát Hải - Hải Phòng Mức lương:
Flamingo Group
Hải Phòng
 • Biết lập kế hoạch, chủ động trong công việc.
 • Lên kế hoạch và chuẩn bị cho các chuyến công tác.
 • Ghi chép và tổng hợp cho Tổng Quản Lý để phục vụ việc quản lý…