Create your CV - It only takes a few seconds

Kế Toán jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs
FLAMINGO
Hải Phòng
  • Phối hợp với các bộ phận nội bộ (kỹ thuật, cây xanh, vận chuyển) và các bộ phận khác để thực hiện các kế hoạch định kỳ/phát sinh trong khu vực vệ sinh công…
FLAMINGO
Hải Phòng
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
  • Bảo trì, Bảo dưỡng, vận hành hệ thống ATAS toàn khách sạn.
  • Kiểm kê định kỳ các thiết bị và dụng cụ.
  • Thực hiện các công việc phục bảo dưỡng hệ thống âm thanh,…
FLAMINGO
Hải Phòng
10.000.000 VNĐ một tháng
  • Biết lập kế hoạch, chủ động trong công việc.
  • Lên kế hoạch và chuẩn bị cho các chuyến công tác.
  • Ghi chép và tổng hợp cho Tổng Quản Lý để phục vụ việc quản lý…
» Create your CV - It only takes a few seconds