Kế Toán jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 185 jobs
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Cần có chứng chỉ kế toán và biết quản lý tính giá thành kho, lưu trình kế toán.
 • Ưu tiên biết phần mềm kế toán tiếng trung.
 • Quản lý công việc nội bộ của công ty.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kế toán.
 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán.
 • Các công việc khác theo sự phân công của kế toán trưởng.
 • + Thời gian làm việc:
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kế toán.
 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán.
 • Các công việc khác theo sự phân công của kế toán trưởng.
 • Nữ, 35 tuổi trở xuống.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Kế Toán Quản Trị,Kế Toán Tổng Hợp.
 • Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kế toán.
 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán.
 • Báo cáo công nợ hàng tuần.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Đồng Nai
 • Kế Toán Quản Trị,Kế Toán Tổng Hợp.
 • Phụ trách các công việc kế toán nội bộ của công ty (công ty có sử dụng agency về kế toán nên task công việc sẽ không nặng).
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Đồng Nai
 • Phụ trách các công việc kế toán nội bộ của công ty (công ty có sử dụng agency về kế toán nên task công việc sẽ không nặng).
 • Theo dõi dòng tiền mặt.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Đồng Nai +1 location
 • Phụ trách các công việc kế toán nội bộ của công ty.
 • Cơ hội trao dồi thêm tiếng Nhật và chuyên môn kế toán tổng vụ.
 • Quản lý sổ sách, thu chi, liên lạc ngân hàng.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Đồng Nai
 • Phụ trách các công việc kế toán nội bộ của công ty (công ty có sử dụng agency về kế toán nên task công việc sẽ không nặng).
 • Theo dõi dòng tiền mặt.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Bộ phận kế toán bên đây khá chuyên nghiệp (tập đoàn có riêng hệ thống phần mềm kế toán chuyên biệt, kế toán trưởng rất giỏi, làm việc trực tiếp với kế toán…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán.
 • Cơ hội nắm chuyên môn kế toán ở Nhật và Việt Nam.
 • Sẽ được nhân viên kế toán Nhật bản hướng dẫn chi tiết về công việc…