Kế Toán jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Hải Phòng (undo) Công ty TNHH Thương mại Nam Huy (undo) undo all
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 4 jobs
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM HUY
Hải Phòng
  • Có kinh nghiệm trong việc lập và triển khai kế hoạch sản xuất.
  • Kiểm soát và theo dõi tiến độ triển khai kế hoạch về nguyên vật liệu.
  • Ký hợp đồng dài hạn.
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM HUY
Hải Phòng
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
  • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thống kê – kế toán.
  • Được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng cấp ngày…
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM HUY
Hải Phòng
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
  • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thống kê – kế toán.
  • Cung cấp số liệu thống kê cho NV cung ứng vật tư lập kế hoạch.
  • Đề xuất các phương án xử lý hàng tồn kho.

We have removed 1 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds