Create your CV - It only takes a few seconds

Kế Toán jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 13 jobs

Thư Ký Ban TGĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH ĐÔNG NA...
Đồng Nai
12.000.000 VNĐ một tháng
 • Tốt nghiệp chuyên ngành Văn thư lưu trữ/ Kế toán/ Ngoại thương/ Quản trị kinh doanh ….
 • Soạn thảo các thông báo, công văn, biên bản, hợp đồng theo yêu cầu của…

Trưởng Ban Kiểm Soát Nội Bộ ( Đồng Nai, HCM)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH ĐÔNG NA...
Đồng Nai
30.000.000 VNĐ một tháng
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Luật.
 • Phù hợp trong công tác hạch toán kế toán, công tác quản trị và tài chính của Công…

Trưởng Phòng Đào Tạo

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH ĐÔNG NA...
Đồng Nai
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Phối hợp với các Đơn vị liên quan, thực hiện hoạt động khảo sát nhu cầu đào tạo và lập kế hoạch đào tạo theo Tháng – Quý - Năm.
 • Lập ngân sách đào tạo hàng năm.

Trưởng Phòng Thu Hồi Nợ ( Biên Hòa - Đồng Nai, HCM)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH ĐÔNG NA...
Đồng Nai
15.000.000 VNĐ một năm
 • Thực hiện công tác quản lý, xử lý nợ có vấn đề nhằm hạn chế nợ có vấn đề và gia tăng hiệu quả thu hồi nợ;
 • Tổng hợp, phân tích dữ liệu, báo cáo cấp có thẩm quyền…

Chuyên Viên Phát Triển Dự Án ( Đồng Nai/ HCM)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH ĐÔNG NA...
Đồng Nai
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Tham mưu cho giám đốc kinh doanh về kế hoạch kinh doanh của phòng và hổ trợ các chương trình truyền thông về sản phẩm .
 • Tư vấn về giá dự án và sản phẩm .

Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh Dự Án ( Đồng Nai/ HCM)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH ĐÔNG NA...
Đồng Nai
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Tham mưu cho giám đốc kinh doanh về kế hoạch kinh doanh của phòng và hổ trợ các chương trình truyền thông về sản phẩm .
 • Tư vấn về giá dự án và sản phẩm .

Trưởng Phòng Kiểm Soát Nội Bộ ( Đồng Nai, HCM)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH ĐÔNG NA...
Đồng Nai
25.000.000 VNĐ một tháng
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Luật.
 • Phù hợp trong công tác hạch toán kế toán, công tác quản trị và tài chính của Công…

Trưởng Phòng IT (Đồng Nai, HCM)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH ĐÔNG NA...
Đồng Nai
25.000.000 VNĐ một tháng
 • Chủ động lập kế hoạch, tổ chức thực hiện về quy hoạch hệ thống máy chủ (trong thời gian 04 tháng đến 06 tháng), quản lý, phân quyền, định kỳ backup dữ liệu máy…

Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ ( Đồng Nai/ HCM)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH ĐÔNG NA...
Đồng Nai
15.000.000 VNĐ một tháng
 • # Bạn đang xem tin việc làm Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ ( Đồng Nai/ HCM) trong ngành Kế toán / Kiểm toán, Xây dựng được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh , Quận 2,…

Trưởng Phòng Tài Chính (Đồng Nai, HCM)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH ĐÔNG NA...
Đồng Nai
25.000.000 VNĐ một tháng
 • Tổ chức hạch toán, thống kê kế toán phản ánh chính xác, đầy đủ số liệu, tình hình luân chuyển dòng tiền, tài sản trong công ty.
 • Quản lý nhân sự phòng TCKT.

Chuyên Viên Tài Chính ( Đồng Nai / HCM)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH ĐÔNG NA...
Đồng Nai
20.000.000 VNĐ một tháng
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Chuyên Viên Tài Chính ( Đồng Nai / HCM) trong ngành Kế toán

Chuyên Viên Thu Hồi Nợ ( Biên Hòa - Đồng Nai)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH ĐÔNG NA...
Đồng Nai
10.000.000 VNĐ một tháng
 • # Bạn đang xem tin việc làm Chuyên Viên Thu Hồi Nợ ( Biên Hòa - Đồng Nai) trong ngành Kế toán / Kiểm toán, Dịch vụ khách hàng được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh ,…

We have removed 1 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds