Kế Toán jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 111 jobs
Hà Nội
 • ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG:
 • Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;
 • Tuổi đời không quá 35;
 • Sức khoẻ tốt, không có dị tật, không mắc bệnh xã hội;
Hà Nội
 • Gia hạn thời gian nhận hồ sơ –.
 • Đợt tuyển dụng cán bộ tập trung Trụ sở chính năm 2015.
 • Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông…
Hà Nội
 • Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ và mở rộng đối tượng tuyển dụng – đợt tuyển dụng tập trung năm 2017, cụ thể…
Hà Nội
 • Chuyên viên Tài chính Kế toán:
 • Tài chính doanh nghiệp, Kinh doanh chứng khoán, Quản trị Marketing, Quản trị doanh nghiệp, Kế toán - Kiểm toán, Tiền tệ ngân hàng…
Hà Nội
 • Quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán tại phòng Tài chính Kế toán.
 • Đề xuất tham mưu cho lãnh đạo phòng giải pháp nâng cao chất lượng công tác lưu trữ hồ sơ…
Hà Nội
 • Kỹ năng lập và triển khai kế hoạch kinh doanh;
 • Được giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hàng năm.
 • Được giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hàng năm.
Hà Nội
 • Hỗ trợ Lãnh đạo Phòng trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác.
 • Thực hiện các giao dịch bán sản phẩm/dịch vụ của ngân hàng cho khách hàng tại quầy…
Hà Nội
 • Tài chính doanh nghiệp, Kinh doanh chứng khoán, Quản trị Marketing, Quản trị doanh nghiệp, Kế toán - Kiểm toán, Tiền tệ ngân hàng, Ngân hàng thương mại, Thanh…
Hà Nội
 • Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Kiểm toán.
 • Ngân hàng TMCP Đầu Tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nghệ…
Hà Nội
 • Vận hành, theo dõi hoạt động các chương trình phần mềm tác nghiệp tại Trung tâm thanh toán an toàn, chính xác, hiệu quả, đúng quy định.
 • Tuổi đời không quá 35.